อนุทิน 106517 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

72 หมู่บ้าน ในอุบลรัตน์ มีเพียง 5 หมู่้บานเท่านั้น ที่ใช้ internet ได้สะดวก นี่ คือ ความด้อย โอกาส ของ คนชนบท

เขียน 05 Apr 2012 @ 07:31 ()


ความเห็น (0)