อนุทิน 10630 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

mod_rails ยังไม่ค่อย stable จริงๆ ประมาณ 48 ชั่วโมงจะ hang ไปทีหนึ่ง แต่ performance เมื่อเทียบกับ mongrel แล้วดีกว่ามาก

เขียน 09 Jun 2008 @ 21:31 () แก้ไข 09 Jun 2008 @ 21:31, ()


ความเห็น (0)