อนุทิน 106153 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ตกลงได้แล้วค่ะว่า จะจัด workshop เรื่อง การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 และระบบ ClassStart เพื่อสนับสนุนกระบวนการการศึกษาดังกล่าว ในวันที่ 18-19 และ 20-21 เมษานี้ค่ะ ที่ มศว. ประสานมิตร ใช้เวลารอบละวันครึ่งค่ะ แบ่งเป็น 3 sessions คือ

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21
  2. บรรยายและอบรมเรื่องระบบ ClassStart.org  เพื่อการเรียนการสอน
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเก็บความต้องการของผู้ใช้ในการใช้ ClassStart เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21

 

เขียน 28 Mar 2012 @ 12:35 () แก้ไข 28 Mar 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)