อนุทิน 106147 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow119]เรื่องของมโนทัศน์นั้นสำคัญมาก  เพราะมันเป็นพื้นฐานของความคิดทั้งมวล  ถ้าเราไม่มีมโนทัศน์กับมโนทัศน์แล้วเราก็จะมีมโนทัศน์กับมโนทัศน์ Constructs ได้ยาก จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ Entity ที่จะพึงได้จาก Constructsนั้นๆ  และจะไม่เข้าใจคำว่า Theories ในที่สุด  เพราะทฤษฎีจะประกอบไปด้วย Concepts และ Constructs (บางคนคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน) ที่บางคนเรียกว่าคำดึกดำบรรพ์หรือ Primitive Terms   (ยิ่งพูดก็ยิ่งลึกและหูอื้อขึ้นมาทุกที)

Ico128
 
เขียน 28 Mar 2012 @ 08:16 ()


ความเห็น (0)