อนุทิน 106026 - sming

sming
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นาย ภาสกร แก้วแสน ชื่อเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง : ข้อดี : การนำเสนอดี การอธิบายชัดเจน ข้อเสีย : พื้นหลังไม่ชัด ข้อควรปรับปรุง : ควรปรับปรุงพื้นหลังให้ชัดเจนมากกว่านี้ สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)