อนุทิน 106014 - sming

sming

ผู้นำเสนอ : นาย คำประเสีด แก้วมะนี ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจ.สระบุรี ข้อดี : นำเสนอชัดเจน ข้อเสีย: เน้นพื้นหลัง หัวข้อยาว ข้อเสนอแนะ ควรสรุปหัวข้อให้สั้นลง สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:26 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 10:34, ()


ความเห็น (0)