อนุทิน 105985 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

เร่ือง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร นำเสนอโดย นายแก้วละคร วรสาน ข้อดี ตัวอักษร ขนานตัวอ้กษร ชัดเจนดี ข้อเสีย พื้นหลังมืด ทำให้งานไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ต้องปรับปปรุงสีพื้นหลัง สรุปผลการประเมิน 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)