อนุทิน 105985 - srisombut apiwatchatchwan

เร่ือง การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุนชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร นำเสนอโดย นายแก้วละคร วรสาน ข้อดี ตัวอักษร ขนานตัวอ้กษร ชัดเจนดี ข้อเสีย พื้นหลังมืด ทำให้งานไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ต้องปรับปปรุงสีพื้นหลัง สรุปผลการประเมิน 2

เขียน 25 Mar 2012 @ 09:46 ()


ความเห็น (0)