อนุทิน 105917 - เนิ่ม ขมภูศรี

เนิ่ม ขมภูศรี

ผมมาเพียงเพื่อบอกกับท่าน ...

ดีใจมาก ๆ ครับ กับพลังใจที่ได้มอบให้กระผมผมได้พูดเสมอ ๆ การมอบพลังใจให้แด่กัน นั้นคือการช่วยส่งต่อพลังความดี ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการทำความดี ทำให้เกิดมิติที่เป็นดั่งสัญญาณของความพากเพียร โครงการนี้ ไม่เรียกร้อง ไม่ร้องขอสิ่งใดจากท่านใดเลย แต่จะขอใช้พลังใจ พลังกาย พลังแห่งความศรัทธา พลังที่มองไม่เห็นจากจิตสังคมโลกวัตถุดิบ 
...
เรากำลังเดินทางเข้าสู่มิติแห่งความศรัทธา จิตแห่งความรักจะช่วยขยายให้เกิดการจุดเทียนร่วมผสาน เรียงร้อยให้สว่างไสวก้าวไปในไพรกว้าง การจุดเทียนเล่มน้อยนี้ เราใช้พลังใจในการเชื่อมโยงร่วมกัน....

ผมขอเดินทางในแนวทางแห่งความรักและความศรัทธา แนวทางแห่งความเพียรพยายาม แนวทางของสัจจะในความเป็นมนุษย์ ผมศรัทธามั่นในการเริ่มทำโครงการ ผมมุ่งมั่นในการก้าวตามแสงพลังแห่งความดี และสิ่งที่ได้เริ่มเดินทางนั้น คือสิ่งที่เราเริ่มต้นให้ความสว่างเข้ามาเคลื่อนไหวทางมืดบอดให้กับลูกที่กำลังเดินทางตามเรามา......

ผมดีใจ คำว่าดีใจนี้ คือข้อความที่เคลื่อนมาสู่ดวงใจของท่าน ณ เวลานี้ ขอรับ 

เขียน 23 Mar 2012 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)