เนิ่ม ขมภูศรี
ส.อ. เนิ่ม ขมภูศรี เนิ่ม ขมภูศรี ชมภูศรี

อนุทินล่าสุด


เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

ผมสอนเรื่องฝูงมดให้ลูกน้อยอนุบาล  ฟัง.....

หมู่มดมาตอมข้าวสุกที่หน้าโต๊ะคอม..ลูกชายผมบอกว่า พ่อ..หายามาฉีดมดเร็ว

...ผมสอนลูกว่า อย่าฉีดยาเลยลูก สงสารมดนะ มดก็มีพ่อแม่เหมือนกัน ถ้าเป็นหนูไม่มีแม่ หนูจะทำอย่างไร เราก็เหมือนกับมด ถ้าลูกมดถูกฉีดยาตาย แม่มดจะร้องไห้ไหม พ่อมดจะคิดถึงลูกไหม .....

ลูกชายวันห้าขวบของผม นั่งฟังพูดต่อล้อกันไปเรื่อย ๆ ผมบอกลูกว่า แค่ใช้ปากเป่าไล่มด มันก็ไปแล้ว จากนั้น ลูกชายห่อปากเป่าลมไล่มด ฝูงมดตัวน้อย ๆ เคลื่อนคล้อยไป .....

ผมกำลังตามคำสอนของพ่อผม อย่าไปตีมันเลย ยุงนะ เพราะมันไม่มีนาทำ ปล่อยให้มันเกาะไปเถอะ ทนไม่ไหวก็ไล่มันไป ...

วันนี้ผมสอนเรื่องฝูงมดให้ลูกรักฟัง....ความเห็น (5)

สอนด้วยวิธีปฎิบัติให้เห็นเป็นกิจวัตรนี่แหละนะคะดีที่สุด ขอชื่นชมคุณพ่อและคุณปู่ค่ะ

ขอขอบพระคุณคุณ โอ๋ อโณ ครับ นี่คือจิตวิญญานในความเป็นชนชาติไทย ผมมีเข้าใจได้ เมื่อผมเดินทางมาถึงจุดที่ได้มีหน้าที่เป็น พ่อ ในวันนี้ ครับ

ขอบพระคุณคุณ POO มากครับ ที่ให้ดอกไม้กำลังใจ

ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ครับ ให้ดอกไม้ให้กำลังใจ ให้ความดีต่อกัน ครับ

พ่อ แม่ คือครูต้นแบบที่ดีที่สุด ...

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

ขอบพระคุณคุณ POO มาก ๆ ครับ....

สำหรับตัวผมเอง ยามเมื่อได้เข้ามานั่งอ่านทุก ๆ ถ้อยคำที่เขียนไว้ และอ่านข้อเขียนของกะลยาณมิตร ขอเรียนว่า มีความหมายต่อตัวผมมากอย่างยิ่ง ผมอ่านแล้ว มีสิ่งหนึ่งในดวงจิตเกิดขึ้น เป็นจิตที่เคลื่อนไหวไปตามตัวอักษร อ่านทุกตัวอักษร ผมมิได้จำความหมายของคำ แต่กระผมเรียนรู้สภาวะจิตที่กำลังอ่านหนังสือ บางครั้งภาษาสื่อสาร สามารถทำให้เกิดสภาวะแห่งความตีบตัน ตื้นตันใจ ส่งต่อพลังใจอย่างยิ่ง....

เพียงคำพูดไม่กี่คำไม่กี่ความหมาย แต่ยิ่งใหญ่ในควงใจของผมมาก ครับ

ขอขอบพระคุณหนึ่งพลังใจ
.. การเดินทางในครั้งนี้ มีความหมายอย่างยิ่ง ผมได้เริ่มต้นเดินทางไปหาวันพ่อ ด้วยบ้านหลังนี้ ครับ ... จากวันนี้ไปถึงวันพ่อ คือวันที่ผมใช้ความเพียร เดินทางมาหามิตรเือื้ออารี มิตรผู้มีจิตใจเบิกบาน มิตรที่มอบความรักให้แด่กัน
.... นี้คือสิ่งที่ผมมาพบกับท่านความเห็น (1)

...

ขอส่งมอบพลังใจใครคนหนึ่ง
ขอส่งมอบความลึกซึ้งคนแถวนี้
ขอส่งมอบน้ำใจมิตรไมตรี
จากคนที่ไม่รู้จักแต่ทักทาย

...

;)...

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

ผมมาเพียงเพื่อบอกกับท่าน ...

ดีใจมาก ๆ ครับ กับพลังใจที่ได้มอบให้กระผมผมได้พูดเสมอ ๆ การมอบพลังใจให้แด่กัน นั้นคือการช่วยส่งต่อพลังความดี ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการทำความดี ทำให้เกิดมิติที่เป็นดั่งสัญญาณของความพากเพียร โครงการนี้ ไม่เรียกร้อง ไม่ร้องขอสิ่งใดจากท่านใดเลย แต่จะขอใช้พลังใจ พลังกาย พลังแห่งความศรัทธา พลังที่มองไม่เห็นจากจิตสังคมโลกวัตถุดิบ 
...
เรากำลังเดินทางเข้าสู่มิติแห่งความศรัทธา จิตแห่งความรักจะช่วยขยายให้เกิดการจุดเทียนร่วมผสาน เรียงร้อยให้สว่างไสวก้าวไปในไพรกว้าง การจุดเทียนเล่มน้อยนี้ เราใช้พลังใจในการเชื่อมโยงร่วมกัน....

ผมขอเดินทางในแนวทางแห่งความรักและความศรัทธา แนวทางแห่งความเพียรพยายาม แนวทางของสัจจะในความเป็นมนุษย์ ผมศรัทธามั่นในการเริ่มทำโครงการ ผมมุ่งมั่นในการก้าวตามแสงพลังแห่งความดี และสิ่งที่ได้เริ่มเดินทางนั้น คือสิ่งที่เราเริ่มต้นให้ความสว่างเข้ามาเคลื่อนไหวทางมืดบอดให้กับลูกที่กำลังเดินทางตามเรามา......

ผมดีใจ คำว่าดีใจนี้ คือข้อความที่เคลื่อนมาสู่ดวงใจของท่าน ณ เวลานี้ ขอรับ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีแห่งจิตสำนึกใหม่
เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากหัวข้อที่เคยได้พูดคุยเสวนากับเด็กจักรยานเมื่อหลายเดือนก่อน ในครั้งนี้ เป็นการเสวนาร่วมกันกับเด็ก ๆ ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่วิถีแห่งจิตสำนึกใหม่ โดยมีเด็ก ๆ นั่งร่วมเสวนาด้วยกัน 7 ท่านด้วยกัน โดยทั้งหมดนี้ ได้กินนอนและฝึกซ้อมจักรยานด้วยกันมาตลอด
.
วันนี้มีความเห็นโดยรวมแล้วว่า ข้าพเจ้าน่าจะมีการจัดให้เกิดการเสวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยจุดมุ่งหมายหลักคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง การพูดคุยกันนี้นั้น ข้าพเจ้าไม่สร้างบรรยากาศของความกลัวให้กับเด็ก ไม่สร้างบรรยากาศของการมีอำนาจเหนือ ไม่มีการกดข่มหรือทารุณกรรมทางความรู้สึกคิดนึก ไม่มีการเปรียบเทียบเด็ก ๆ กับบุคคลอื่น ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาสัมผัสกับเรื่องเล่าที่ได้พูดคุยเสวนาร่วมกันกับเด็ก ๆ จักรยานทีมแห่งความรักร่วมกันขอรับ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับสังคม  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ครั้งที่ 2 กระผมขออนุญาติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้โปรดช่วยติดตามเรื่องราวโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งที่ 2  ซึ่งได้มานำเสนอในเวปบอร์ดแห่งภูมิปัญญาชนหลังนี้  ด้วยการได้รับการแนะนำจากคุณครูคิม  ให้เดินทางมาสมัครสมาชิก  แต่เนื่องจากว่า  ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  จึงมีความประสงค์ที่จะขอฝากเรื่องการเดินทางด้วยดวงใจ  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ในครั้งที่ 2  โดยตั้งปณิธานประชาชนผู้กล้า  เดินทางแสวงบุญร่วมกัน  ภายใต้ของการน้อมนำความดีงาม  ให้เป็นหนึ่งในคุณงามความดี  ที่จะขอทำเพื่อแผ่นดิน  เพื่อพ่อของแผ่นดิน ขอเรียนเขิญท่านผู้มีเกียรติ  เข้าไปชมเรื่องราวการเดินทางด้วยดวงใจ   ขอขอบพระคุณทุกท่าน

http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743

เนิ่ม ชมภูศรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ
เสียงกระซิบจากดวงดาว

เสียงนี้ เป็นเสียงที่แผ่วเบา แผ่วเบามาก ....
เสียงจากดวงดาว
การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความเพียร บางทีเปรียบได้ดั่งเสียงจากดวงดาว ดั่งเสียงที่แผ่วเบามาตามสายลม เมื่อพัดผ่านไป เท่ากับผ่านเลยไป เลยไป

ค่ำคืนนี้ ดวงดาวที่บ้านหลังนี้ คือดวงดาวที่บ้านของท่าน คือเสียงเดียวที่ยังคงเป็นหนึ่งในความพยายามเดินทาง ไปค้นหาดวงดาว

ถามว่าจำเป็นไหม ไม่จำเป็นดอก หนูเดินไปก็ได้ ไม่ยากหรอก .....เคยถามหนูอยากปั่นจักรยานไหม ไม่หรอก หนูไม่อยากได้ ทำไมละ ....
 
 
 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

วันพ่อปีนี้  ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ครั้งที่ 2

http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

เนิ่ม ขมภูศรี
เขียนเมื่อ

วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับสังคม  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ครั้งที่ 2 กระผมขออนุญาติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้โปรดช่วยติดตามเรื่องราวโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งที่ 2  ซึ่งได้มานำเสนอในเวปบอร์ดแห่งภูมิปัญญาชนหลังนี้  ด้วยการได้รับการแนะนำจากคุณครูคิม  ให้เดินทางมาสมัครสมาชิก  แต่เนื่องจากว่า  ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  จึงมีความประสงค์ที่จะขอฝากเรื่องการเดินทางด้วยดวงใจ  โครงการจักรยานให้ลูกรัก  ในครั้งที่ 2  โดยตั้งปณิธานประชาชนผู้กล้า  เดินทางแสวงบุญร่วมกัน  ภายใต้ของการน้อมนำความดีงาม  ให้เป็นหนึ่งในคุณงามความดี  ที่จะขอทำเพื่อแผ่นดิน  เพื่อพ่อของแผ่นดิน ขอเรียนเขิญท่านผู้มีเกียรติ  เข้าไปชมเรื่องราวการเดินทางด้วยดวงใจ   ขอขอบพระคุณทุกท่าน

http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=199743

เนิ่ม ชมภูศรีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี