อนุทิน 105781 - ครูอ้อย แซ่เฮ

วาจา...เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ฟังมีสุขและทุกข์ได้ วาจา บ่งบอกความคิดของผู้พูด หากเราผู้ฟัง รู้จักคนนี้ดีว่ามีพฤติกรรมอย่างไร ดังนั้น วาจาของคนนี้จึงไม่สลักสำคัญอะไร เหมือนลมปากที่พ่นออกมาอย่างไม่มีความหมาย เราเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องพินิจพิเคราะห์ให้เหมาะความ

เขียน 20 Mar 2012 @ 06:40 ()


ความเห็น (0)