อนุทิน 105671 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ : นายบุฌยอด นามเสนา ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศืก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี ข้อเสีย : การเข้าใจเนื้อเรื้องไม้ละเอียด ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงเนื้อเรื่องให้ละเอียด  สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 3 )

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:50 ()


ความเห็น (0)