อนุทิน 105657 - srisombut apiwatchatchwan

ผู้นำเสนอ   นายบุญยอด   นามเสนา

ชื่อเรื่อง  ยุทธสาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน  อ.แม่ศึก   ต.  แม่แจ่ม  จ. เชียงใหม่

ข้อดี   ตัวอักษรชัดเจน

ข้อเสีย   เป็นการอ่านมากกว่าการนำเสนอ  ตัวสกดผิดบ้าง

ข้อเสนอแนะ   ควรปรับปรุงวิธีการนำเสนอ

สรุปผลการประเมิน   2

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)