อนุทิน 105650 - sounthone sounthone THAPPANYA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นางกิรอัชฌา ชื่อเรื่อง : ยุทธสาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุาษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี ข้อเสีย : ตัวอักษรและพื้นภาพไม้ชัดเจน     ข้อเสนอแนะ : ทำพื้นภาพให้ตรงกับตัวอักษร  สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)