อนุทิน 105649 - sming

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ ศรัณพร ศรีเบญจา ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณนิคม จ.สกลนคร ข้อดี บทนำเสนอชัดเจนดี ข้อเสีย การนำเสนอยังไม่คล่อง ข้อเสนอแนะ ควรทบทวนเนื้อหาก่อนนำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)