อนุทิน 105418 - แผ่นดิน

งานในแรกเช้า คือการปรับแต่งกรอบแนวคิดเรื่อง "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน" เพื่อสื่อสารไปยังหลักสูตรต่างๆ ในการเปิดรับสมัครโครงการในรอบที่ 2 นี่คือภารกิจอันใหญ่ยิ่งของการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่สังคมในมิติเชิงรุก และถือเป๋นโอกาสอันสำคัญที่ผมได้รับความไว้วางใจให้ก้าวเข้ามารับผิดชอบงานนี้ร่วมกับทีมงานอีกหลายคน-....

เขียน 13 Mar 2012 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)