อนุทิน 105358 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ขอแบ่งปันความเห็นทางกฎหมายที่ให้กับสมาชิก G2K ท่านหนึ่งหลังไมค์
  • กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชาให้ออกจากราชการจะเนื่องด้วยสาเหตุใดก็ตามที่กระทบสิทธิของผู้เดือดร้อนเสียหาย หากว่าผู้เดือดร้อนเสียหายเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ให้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไปยังผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าภายในระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบข้อบังคับสำหรับการอุทธรณ์คำสั่ง
  • หากเลยกำหนดระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และไม่ดำเนินการ ผู้เดือดร้อนเสียหายสามารถนำข้อพิพาทนั้นยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่หากไม่ดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด ศาลปกครองจะไม่รับฟ้อง
เขียน 11 Mar 2012 @ 14:39 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 16:28, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นสำหรับคนที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ ควรทราบก่อนเกิดเหตุ ;)...

อยู่ในข้อบังคับการอุทธรณ์อะไรพวกนั้น ใช่ไหมครับอาจารย์นพลักษณ์ ๙

ผมเห็นแว่บ ๆ ;)...

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ แต่ละหน่วยงานราชการจะมีระยะเวลาการให้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไม่เหมือนกัน ถ้าไม่ดำเนินการ แต่เสียเวลาไปกับการร้องเรียน หรือโต้ตอบวิธีอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย จะไม่ได้เยียวยาผู้เดือดร้อนเสียหายแต่ประการใดค่ะ

 

ท่านที่มาขอคำปรึกษากำลังอยู่ในช่วงทุกข์ทางใจหนักพอสมควร ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ และขอเน้นย้ำอีกครั้งค่ะว่าการร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ หรือฝ่ายอื่น ๆ ทั่วไป โดยไม่ได้อุทธรณ์ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หากเลยระยะเวลาอุทธรณ์ จะนำข้อพิพาทไปฟ้องศาลไม่ได้ค่ะ