อนุทิน 105341 - sming

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่าง จ.สกลนคร ข้อดี การนำเสนอชัดเจน ข้อเสีย ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับเปลี่ยนตัวอักษร และพ้ืนหลังการนำเสนอ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)