อนุทิน 105341 - sming

sming

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่าง จ.สกลนคร ข้อดี การนำเสนอชัดเจน ข้อเสีย ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับเปลี่ยนตัวอักษร และพ้ืนหลังการนำเสนอ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)