อนุทิน 105331 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ : นาง ศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี : อธิบายจะแจ้ง พื้นพาบกับตัวอักสร ชัดเจนดี ข้อเสีย : ไม้ได้แสดงข้อมูลงานวิจัยข้อดี และ ข้อเสียของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร      ข้อเสนอแนะ : ควรอะธิบาย และ สมเทียบ ข้อดี และ ข้อเสียให้ชัดเจน สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)