อนุทิน #105281

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ข้อดี ชัดเจนดี ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน:

ความเห็น (0)