อนุทิน 105281 - sming

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ข้อดี ชัดเจนดี ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)