อนุทิน 105281 - sming

sming

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ข้อดี ชัดเจนดี ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ - สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)