อนุทิน 105218 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

กระบือถือญาติแท้       เพียงกา
เอี้ยงเอ่ยอ้างออกมา     หว่านล้อม
กระบือวิ่งวนพนา         เกรี้ยวโกรธ
ฟังเอ่ยความมิพร้อม      ถือแม้วาที

เอี้ยงหรือถือสัตย์แท้      วาจา
ฤาเท่าเช่นฝูงกา           จิกย้ำ
เอี้ยงอดเอ่ยวาจา          ขานต่อ นะเฮย
ความวัวหายควายซ้ำ     กรรมซัดเซไถล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)