อนุทิน #105218

กระบือถือญาติแท้       เพียงกา
เอี้ยงเอ่ยอ้างออกมา     หว่านล้อม
กระบือวิ่งวนพนา         เกรี้ยวโกรธ
ฟังเอ่ยความมิพร้อม      ถือแม้วาที

เอี้ยงหรือถือสัตย์แท้      วาจา
ฤาเท่าเช่นฝูงกา           จิกย้ำ
เอี้ยงอดเอ่ยวาจา          ขานต่อ นะเฮย
ความวัวหายควายซ้ำ     กรรมซัดเซไถล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)