อนุทิน 105218 - รีไซเคิลแมน

กระบือถือญาติแท้       เพียงกา
เอี้ยงเอ่ยอ้างออกมา     หว่านล้อม
กระบือวิ่งวนพนา         เกรี้ยวโกรธ
ฟังเอ่ยความมิพร้อม      ถือแม้วาที

เอี้ยงหรือถือสัตย์แท้      วาจา
ฤาเท่าเช่นฝูงกา           จิกย้ำ
เอี้ยงอดเอ่ยวาจา          ขานต่อ นะเฮย
ความวัวหายควายซ้ำ     กรรมซัดเซไถล

เขียน 08 Mar 2012 @ 22:03 () แก้ไข 08 Mar 2012 @ 22:09, ()


ความเห็น (0)