อนุทิน #105215

วันนี้ได้รับการบ้านค่อนข้างเยอะ โจทย์ที่เคยให้ยังทำไม่เสร็จ โจทย์ใหม่ มาอีกแล้ว  วันนี้กำลังทำเรื่องขอเปิดหมายเลขภายในระบบVOIP ให้ รพ.สต. ในเขตเมือง 18 แห่ง เป็นระบบโทรศัพย์ผ่านInternet ในเครือข่ายองค์กร ถูก ประหยัด สำหรับการประสานงานของเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)