อนุทิน 104979 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวดี ๆ จากชีวิตจริงของคุณครูคนเก่งในกลุ่มสาระ ฯ ท่านได้ถ่ายทอดบทเรียนที่เจ็บปวดในอดีต...จนทำให้ชีวิตผกผัน...
  • เพียงคำพูดประโยคเดียวที่แสดงความคิดเห็นซึ่งแสดงภูมิรู้ต่อครูอาจารย์
    ด้วยอวดฉลาด  ทำให้เปลี่ยนโอกาสกลายเป็นวิกฤติ  เปลี่ยนความเมตตากลายเป็นความเกลียดชัง
  • ระหว่างผู้ใหญ่ที่ไร้พรหมวิหารกับเด็กสาวที่อหังการ...ใครน่าสงสารกว่ากันหนอ ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)