อนุทิน 104289 - รีไซเคิลแมน

ทำง่ายๆ ได้เรียนรู้

บ่ายวันนี้ ได้ร่วมงานกับน้องชาย กัลยาณมิตร ในการตรวจอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องทำงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ยอมรับเลยว่า เด็กยุคใหม่ มีความคิดที่เราเองยังต้องตะลึง เรียกว่า "วิชามาร" ไร้กระบวนการ ไร้วิธีการ แต่สามารถทำให้ใช้ได้... เลยคิดถึงการมองทีองค์รวม คือ ไม่ว่าจะใช้กระบวนการวิธีการใดก็ตาม จะถูกจะผิดกี่ครั้งไม่สนใจ สนเพียงแค่ผลที่ได้คือ แต่ขอให้ได้ผลลัพธ์คือ ทำให้ใช้ได้พอ

เขียน 02 Feb 2012 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)