อนุทิน 104191 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

88 แค่แต่คิดจะนำแก่นแท้ของหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างจริงจัง ความสันติสุขย่างกรายมาแล้วล่วงหน้า

                จาก http://www.nature-dhrama.com
เขียน 30 Jan 2012 @ 08:30 ()


ความเห็น (0)