อนุทิน #104191

88 แค่แต่คิดจะนำแก่นแท้ของหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างจริงจัง ความสันติสุขย่างกรายมาแล้วล่วงหน้า

                จาก http://www.nature-dhrama.com
เขียน:

ความเห็น (0)