อนุทิน 104009 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่มนุษย์ควรเรียนรู้มากที่สุด ไม่น่าจะมีอะไรเกิน การศึกษาเรื่อง กายและจิต ซี่งภาษาพระหมายถึงขันธ์ห้า ตถาคตทรงพร่ำสอนและเน้นให้พวกเรารู้ว่า ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ เป็นปฐมเหตุของทุกข์ทั้งหลาย

กายกับจิตโดยภาวะ จะอยู่ร่วมกัน และอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อใดกายแตกดับ จิตอยู่ไม่ได้ ต้องหาที่อยู่ใหม่ เหมือนบ้านพังหรือบ้านถูกไฟไหม้ เจ้าของบ้านอยู่เฉยไม่ได้ จะลำบากแค่ไหน ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่จนได้

แม้ว่ากายกับจิต จะเกี่ยวพันกันในหลายเรื่อง แต่สองสิ่งนี้ ยังมีข้อแตกต่างและเป็นการต่างกันแบบสิ้นเชิง เป็นต้นว่า

กายเป็นรูป จับต้องได้ เป็นของหยาบ จิตเป็นนาม จับต้องไม่ได้ เป็นสิ่งละเอียดอ่อน
จิตจะดี จิตต้องนิ่ง กายจะดี กายต้องเคลื่อนไหว
จิตนิ่งจิตมีพลัง กายเคลื่อนไหว สุขภาพกายดี
อยากให้จิตมีพลัง ต้องฝึกปฏิบัติธรรม อยากให้สุขภาพกายดี ต้องออกกำลัง
การเรียนรู้เกี่ยวกับกายง่ายกว่าการเรียนรู้จิตมากมายนัก

เขียน 22 Jan 2012 @ 08:54 ()


ความเห็น (0)