อนุทิน #103953

...อย่ากังวลถึงกรรมของคนอื่นมากกว่าระวังกรรมของตนเอง...
เพราะครุ่นคิดถึงอดีตคำนึงถึงอนาคตจิตจึงซัดส่ายไม่หยุดนิ่ง
"ปัจจุบันขณะ" คือ การตามรู้ดูลมหายใจของตนเอง ด้วยความสงบ
ย่อมค้นพบ "ความว่าง" จนวางได้...เพียงเท่านี้ก็เย็นใจ...

                                           ธรรมทิพย์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)