อนุทิน 103865 - ดอกหญ้าน้ำ

(14)ขอบพระคุณ คุณครูทุกท่าน ที่ทำให้หนูมีวันนี้.... ศิษย์มีครูคนนี้ ขอเป็นคนดีและช่วยเหลือสังคมต่อไป....

เขียน 16 Jan 2012 @ 20:09 () แก้ไข 11 Feb 2012 @ 11:33, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ดอกหญ้าน้ำ ... มีวันนี้ ... มีอะไรเหรอ ;)...

คุณครูมาเยี่ยมเยือนแล้ว ;)...

เขียนเมื่อ 

ได้มีโอกาสได้กลับไปช่วยเหลือชุมชน เยาวชนที่บ้านค่ะ ถึงแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง

แต่ถ้าได้ทำให้คน ๆ หนึ่งได้เห็นคุณค่าของการศึกษา หลีกเลี่ยงสิ่งอบายมุขซึ่งเป็นเรื่อง

ใกล้ตัวของพวกเขามากได้ แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูขออนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ ;)...