อนุทิน 103854 - นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

  ติดต่อ

๑๖ มกราคม เวียนบรรจบ

ให้ระลึกถึงพระคุณครูลำดับสาม

ส่วนตัวผมขอระลึกความดีงาม

แด่อาจารย์ทุกท่านใน gotoknow เอย

 

ด้วยความเคารพท่านอาจารย์ทุกท่านครับ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)