อนุทิน 10365 - Conductor

Conductor

@10344 ผมก็ทายได้ครับ อิอิ

อีกสิบปีข้างหน้า ราคาพลังงานจะสูงขึ้นจนชีวิตในรูปแบบที่เราคุ้นเคยจะเปลี่ยนไป ธุรกิจจะเปลี่ยนไป อัตราการว่างงานจะสูงขึ้นมาก มีแต่คนที่ทำงานเป็นเท่านั้นที่จะ "ได้งาน" ความรู้ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ ไม่มีค่าใดๆเลย

ในเมื่อพลังงานจะมีราคาสูงขึ้นมาก การเดินทางจะลำบากมากขึ้น การซื้อขายก็จะไม่คล่องตัวเหมือนปัจจุบัน ธุรกิจบริการจะไม่มี volume เพียงพอเนื่องจากคนเดินทางมาใช้บริการได้ยากขึ้น

สังคมที่อยู่รอดคือสังคมที่มีความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และความสามารถในการปกป้องอาหารและพลังงาน

เขียน 08 Jun 2008 @ 16:46 () แก้ไข 08 Jun 2008 @ 16:50, ()


ความเห็น (0)