อนุทิน #103558

สวัสดีวันอังคารแสนหวาน

จิตชื่นบานมีสุขเกษมสันต์๋

ขอให้มีความสุขถ้วนหน้ากัน

กอรปกิจอันเป็นหน้าที่ที่ดีเอย

เขียน:

ความเห็น (0)