อนุทิน 103437 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีกัลยาณมิตรส่ง sms มาให้แต่เช้า เป็นคำคม เป็นสิ่งที่ดี ควรแก่การปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง 

ข้อความที่เธอส่งมามีว่า "อดีตรู้เท่า อนาคตรู้ทัน ปัจจุบันรู้ตัว มีสติเสมอ ไม่ยึดติดสมัย...."   สาธุ

วันนี้เป็นวันพระใหญ่ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ จุลศักราช ๑๓๗๓ ปรากฏตามตำนานว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จประพาสเมืองซีลอน หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน เป็นครั้งแรกในวันขึ้น ๑๕ ค่ำของเดือนมกราคม หลังจากที่ทรงตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าปี  

 

เขียน 08 Jan 2012 @ 06:29 () แก้ไข 08 Jan 2012 @ 08:02, ()


ความเห็น (0)