อนุทิน 103230 - จารุวัจน์ شافعى

วันนี้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สช. สำหรับกาารนิเทศติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามระบบและกลไกที่ออกแบบจากงานวิจัย

เขียน 05 Jan 2012 @ 07:21 ()


ความเห็น (0)