อนุทิน #103230

วันนี้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สช. สำหรับกาารนิเทศติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามระบบและกลไกที่ออกแบบจากงานวิจัย

เขียน:

ความเห็น (0)