อนุทิน 103230 - จารุวัจน์ شافعى

  ติดต่อ

วันนี้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สช. สำหรับกาารนิเทศติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามระบบและกลไกที่ออกแบบจากงานวิจัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)