อนุทิน 102941 - นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

เรียน ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร ในโลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ gotoknow ที่เคารพ ทุกๆท่าน

เนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กระผมและครอบครัว ขออวยพรให้ครูบาอาจารย์ กัลยาณมิตร ในโลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ gotoknow ที่เคารพ ทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจแกร่งกล้า เต็มไปด้วยพลังความคิดอันเปี่ยมล้น มั่นคงกับทุกก้าวของชีวิต พร้อมมอบคุณค่า ความดีงาม ความรัก เพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันในสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยความยั่งยืนตลอดปี และตลอดไป ครับผม

 

ด้วยความเคารพ

จาก ครอบครัวกาฟิลด์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔:๐๙ น.

จ.พระนครศรีอยุธยา

เขียน 29 Dec 2011 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)