อนุทิน 102902 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

Far from the disease, nothing the sorrow

            Natural living, the mind is clean and fresh.
เขียน 29 Dec 2011 @ 10:05 () แก้ไข 29 Dec 2011 @ 10:07, ()


ความเห็น (0)