อนุทิน 102620 - krutoiting

  ติดต่อ

พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

ออกจากบ้านพร้อมพ่อบ้าน ไปโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ

พบผอ.ไพรัตน์ จันทร์เสม และรองบรรลือ ประสานงานเรื่องชั้นเรียน

จัดกลุ่มเรียน 7 กล่ม สำหรับจิตอาสาขากต่างประเทศ 7 คน

เดิมเพื่อจะจัดส่งให้ 8 คน ป่วย 1 คน

ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

เด็กสนุก เรียนรู้ได้เร็วกับบรรยากาศที่เป็นกันเอง ครูกระตือรือร้นดีมาก

อยากให้ครูไทยทุกคนสอนให้สนุกอย่างนี้ ครูจะได้ไม่เครียด

ต่างคนต่างเรียนรู้ไปกับเด็ก ที่สำคัญครูต้องเตรียมการสอนโดยสอนเน้นเด็ก

ไม่ใช่เน้นครู เด็กจึงจะมีความสุข และอยากเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ครูต้องจัดการเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน และต้องเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง

การเรียนนั้นๆจึงจะมีคุณค่าควรแก่การเรียนรู้ ขอบคุณเพื่อนๆต่างประเทศทุกคน

ที่ร่วมใจกันมาแบ่งปัน ขอบคุณคุณครูเจ้าของห้องที่สละห้องเรียน

ให้พวกเราทำหน้าที่จิตอาสาช่วยสอนได้เต็มที่ ขอบคุณลูกๆทุกคนที่รักเรียน

และเรียนรู้อย่างสนุก และมีพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก

หลายคนกล้าพูดทักทาย และกล้าถาม..เฮ........... 

พบเด็กนักเรียนมีจิตอาสาหลายคน ดีใจที่สุดและขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้าวกล่อง ขนมและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดให้เราทุกคน

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)