อนุทิน 102620 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

ออกจากบ้านพร้อมพ่อบ้าน ไปโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ

พบผอ.ไพรัตน์ จันทร์เสม และรองบรรลือ ประสานงานเรื่องชั้นเรียน

จัดกลุ่มเรียน 7 กล่ม สำหรับจิตอาสาขากต่างประเทศ 7 คน

เดิมเพื่อจะจัดส่งให้ 8 คน ป่วย 1 คน

ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี

เด็กสนุก เรียนรู้ได้เร็วกับบรรยากาศที่เป็นกันเอง ครูกระตือรือร้นดีมาก

อยากให้ครูไทยทุกคนสอนให้สนุกอย่างนี้ ครูจะได้ไม่เครียด

ต่างคนต่างเรียนรู้ไปกับเด็ก ที่สำคัญครูต้องเตรียมการสอนโดยสอนเน้นเด็ก

ไม่ใช่เน้นครู เด็กจึงจะมีความสุข และอยากเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ครูต้องจัดการเรียนรู้ในเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน และต้องเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง

การเรียนนั้นๆจึงจะมีคุณค่าควรแก่การเรียนรู้ ขอบคุณเพื่อนๆต่างประเทศทุกคน

ที่ร่วมใจกันมาแบ่งปัน ขอบคุณคุณครูเจ้าของห้องที่สละห้องเรียน

ให้พวกเราทำหน้าที่จิตอาสาช่วยสอนได้เต็มที่ ขอบคุณลูกๆทุกคนที่รักเรียน

และเรียนรู้อย่างสนุก และมีพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดีขึ้นมาก

หลายคนกล้าพูดทักทาย และกล้าถาม..เฮ........... 

พบเด็กนักเรียนมีจิตอาสาหลายคน ดีใจที่สุดและขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้าวกล่อง ขนมและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดให้เราทุกคน

 

 

เขียน 23 Dec 2011 @ 00:01 ()


ความเห็น (0)