อนุทิน 102241 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลับจากขอนแก่น ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนทันตกรรม (draft ที่ 1) ข้อเสนอยุทธศาสตร์ core อ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

อ.ไก่ โอ แก้ม 2 เจี๊ยบ ติ๊ก 9 - 17 น. ได้เล่าและคิด ก่อร่างสร้างมาตรการ เป้าหมาย สั้น กลาง ยาว เพื่อนำเสนอกรรมการกองทุนทันตกรรมชาติ สปสช. อีกหลาย ส. และคณะทำงานย่อยที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนกองทุนทันตกรรม อ.จะส่ง file มาให้แก้ไขเพิ่มเติม (Delphi technic)

ดีใจที่มีโอกาสเล่าประสบการณ์ และเหมือนถอดบทเรียนของตัวเอง ให้เห็นการพัฒนาตนเอง กระบวนการทำงาน แนวคิดเบื้องหลังการทำงาน ตั้งแต่เป็นทันตแพทย์ระดับอำเภอ กรรมการกองทุนทันตกรรมจังหวัดและเขต
ที่ได้รับอานิสงส์จากการเข้าร่วมเครือข่ายทันตแพทย์ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ โดย คปทส. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สปสช. เมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้ว และจะนำ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การเข้าใจ System thinking ทักษะการเป็น Facilitator การมีส่วนร่วมของชุมชน empowerment การพัฒนาสุขภาพโดยทีมสหวิชาชีพ - ทีมสหสาขา การทำงานเชิงรุก การพัฒนาโดย community-based ฯ มาใช้กำหนดมาตรการต่อ

ไม่เกินคาด ลากยาวตั้งแต่อำเภอ จังหวัด เขต แล้วก็ได้เสนอถึงระดับประเทศจริง ๆ อ.หน่องบอกว่าระดับประเทศก็คือ มีคนรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง Stake holders เป็นคนทำ
แต่ว่าตั้งแต่เขต สปสช.8 จังหวัด ถึงอำเภอเราเอง...ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเห็น ๆ บันทึกไว้เป็นจดหมายเหตุส่วนตัว ที่มีโอกาสได้คุยในห้องไอยรา โรงแรมพูลแมน จิตขยายกว้างอีกหน่อยนึง

เขียน 13 Dec 2011 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)