อนุทิน 101721 - แสงแห่งความดี...

นั่งรอรถ ...เลยมีเวลา นั่งอ่านบันทึกที่นี่ น่าจะใช้เวลา สัก 1-2 ชั่วโมง

พนักงานที่นี่บริการดี...สังเกตว่า ปัจจุบัน ธุรกิจภาคเอกชน เน้นบริการที่ทำให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน (การไหว้ก็สวยงาม พูดก็เพราะ ...อิ อิ)

กลับมองว่า..เป็นภาพลักษณ์ที่ดีทีเดียว แม้นจะแต่งตัวปอน ๆ ก็ไม่มีปฏิกิริยารังเกียจ

ป/ท กับภาครัฐ แล้ว ..ยังเห็นความแตกต่างอยู่บ้าง

รูปแบบการให้บริการ..เชื่อว่าเป็นบทบาทสำคัญในการดึงดูดลูกค้า  ทำให้อยากกลับมาใช้บริการซ้ำ

เขียน 01 Dec 2011 @ 09:41 () แก้ไข 01 Dec 2011 @ 09:42, ()


ความเห็น (0)