อนุทิน 101515 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

แท้จริงหากเราอยู่อย่าง “ธรรมชาติ” อย่างหลักของพุทธศาสนา แล้ว เราคงไม่ต้องมีปัญหาเดือนร้อนอย่างมหันต์ เกี่ยวกับด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ ขอผูกมัด

เขียน 25 Nov 2011 @ 14:15 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)