อนุทิน 101435 - จารุวัจน์ شافعى

เมื่อวันที่ 23 พย. 2554 ศาลปกครองสงขลามีคำสั่งให้กองทัพบก แม้ทำงานภายใต้กอรมน. กองทัพบกต้นสังกัดต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายในมูลละเมิดต่อนักศึกษายะลาสองคนที่ฟ้องโดยจ่ายเงินจำนวน 250,000 บาทต่อคนกรณีควบคุมตัว 9 วันเกินอำนาจของกฎอัยการศึก และเชื่อว่าบาดแผลและบันทึกแพทย์ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้อง (นักศึกษายะลา)ถูกทำร้ายร่างกายระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหาร แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียง 5000 ในรายที่มีบันทึกแพทย์ เป็นคดีแรกที่ศาลปกครองเข้ามามีส่วนในการถ่วงดุลการใช้อำนาจพิเศษในสถานการณ์พิเศษในจชต มีประเด็นที่ต้องอุทธรณ์เนื่องจากศาลปกครองฯ ยังไม่เห็นด้วยกับคำขอของผู้เสียหายเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ค่าเสียหายทางด้านจิตใจ การสูญเสียโอกาสทางสังคมที่ร้องขอ

เขียน 24 Nov 2011 @ 07:33 ()


ความเห็น (0)