อนุทิน 101372 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

มนุษย์สมัยดึกดำบรรพ์เกื้อกูลกัน ต่างฝ่ายต่างไม่หวังผลประโยชน์ ศีลธรรมจึงเป็นเกราะคอยให้เขาอยู่ร่วมอย่างมีความสันติสุข

เขียน 22 Nov 2011 @ 15:22 () แก้ไข 22 Nov 2011 @ 20:07, ()


ความเห็น (0)