อนุทิน 101113 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Supercomputer ให้เช่าชั่วโมงละ 100 บาท Amazon เปิดตัว Amazon EC2 Cluster Compute instance, Cluster Compute Eight Extra Large (cc2.8xlarge)

เขียน 15 Nov 2011 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)