อนุทิน #101113

Supercomputer ให้เช่าชั่วโมงละ 100 บาท Amazon เปิดตัว Amazon EC2 Cluster Compute instance, Cluster Compute Eight Extra Large (cc2.8xlarge)

เขียน:

ความเห็น (0)