อนุทิน 101017 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สงสัยแรงบุญหนุนส่งจากกฐินหลายซอง  สัปดาห์นี้สงบ  ราบเรียบ  ทั้งจำนวนคนไข้ที่หายไปพร้อมกับรวงข้าว  และจิตใจที่สงบนิ่ง มั่นคง หนักแน่น

การประชุมติดตาม  ปรับแผนปฏิบัติการเงินบำรุงโรงพยาบาล 2 รอบ  เข้าอกเข้าใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดี  ค่อย ๆ ปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกินรายรับมา 4 ล้านบาท  จนทำแผนสมดุลได้พอดี 

ที่สำคัญ...ได้การตัดสินใจร่วม  ที่จะเป็นพื้นฐานการอยู่เป็นสมาชิกบ้านหลังเดียวกัน  ร่วมทุกข์  ร่วมสุข  รู้ทุกสถานะและหลาย ๆ มุมมอง Share+Care+Love

ประชุมคณะทำงานทันตสาธารณสุข ของ สปสช.เขต 8 อุดรธานี  ก็ช่างราบรื่น  มีแนวคิด  หลักการที่ให้ต้องทำความเข้าใจ  แปลงสู่แผนปฏิบัติการจังหวัด  และของเขตเอง  ให้ร่วมคิดร่วมทำไปด้วยกัน...อย่างเปิดใจ

เป็นสัปดาห์ที่สบายใจอีกสัปดาห์หนึ่ง

เขียน 13 Nov 2011 @ 01:20 () แก้ไข 13 Nov 2011 @ 01:23, ()


ความเห็น (0)