อนุทิน #100875

...วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเลยตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงลำบากกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ๆ กระทง ลอย ๆ กระทง  ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วลุยน้ำรำวง  รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง   น้ำจะส่งให้เราหนักใจ ๆ 

                                      ธรรมทิพย์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)