อนุทิน 100668 - มะปรางเปรี้ยว

"ตัดบางสิ่ง เพื่อให้เหลือบางอย่าง"

อีกหนึ่งมุมมองที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิต

เขียน 03 Nov 2011 @ 00:52 ()


ความเห็น (0)