อนุทิน 100668 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

"ตัดบางสิ่ง เพื่อให้เหลือบางอย่าง"

อีกหนึ่งมุมมองที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิต

  เขียน:  

ความเห็น (0)