อนุทิน #100241

ทุกข์สุขเกิดขึ้นที่ใจ...ฝันใฝ่ด้วยใจนึก มีน้อยใช้น้อยก็สุข...เมื่อหยุดแค่เพียงพอหรือพอเพียง
เขียน:

ความเห็น (0)