อนุทิน 100204 - ทอแสง

  ติดต่อ

ตอนนี้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาสที่มีปัญหาน้ำท่วมออกมารักษาที่หน่วยบริการไม่ได้.....โดยการเปิดท้ายรถ EMS ให้บริการรักษาพยาบาลในชุมชนเกือบทุกวัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)