อนุทิน 100204 - ทอแสง

ทอแสง
ตอนนี้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาสที่มีปัญหาน้ำท่วมออกมารักษาที่หน่วยบริการไม่ได้.....โดยการเปิดท้ายรถ EMS ให้บริการรักษาพยาบาลในชุมชนเกือบทุกวัน
เขียน 24 Oct 2011 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)