อนุทิน #100087

เวบไซต์ Continual Professional Learning for the UCSF Educational Community: มีสไลด์ และเอกสารประกอบการจัด workshop สำหรับสอนแพทยศาสตรศึกษา แก่ อาจารย์แพทย์ สามารถดาวน์โหลดมาดูเป็นตัวอย่างได้คะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)