อนุทิน 100087 - ป.

  ติดต่อ

เวบไซต์ Continual Professional Learning for the UCSF Educational Community: มีสไลด์ และเอกสารประกอบการจัด workshop สำหรับสอนแพทยศาสตรศึกษา แก่ อาจารย์แพทย์ สามารถดาวน์โหลดมาดูเป็นตัวอย่างได้คะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)