อนุทิน 100027 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

จากการตรวจข้อสอบพบว่า นักศึกษาที่ถามตอบในชั้นเรียนจะสามารถทำข้อสอบได้ดีกว่าและทำ assignments ได้ดีกว่านักศึกษาที่ไม่ถามตอบในชั้นเรียน
  เขียน:  

ความเห็น (0)