วิธีสอนภาษาไทย

สอนเด็กอย่างไรให้อ่านหนังสือออก
อ่าน 65251 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 47
Sun Aug 16 2009 11:43:35 GMT+0700 (ICT)
การสอนอ่าน
อ่าน 3227 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 4
Fri Feb 09 2007 15:47:55 GMT+0700 (ICT)
สอนเด็กอย่างไรให้อ่านหนังสือออก
อ่าน 65251 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 47
Sun Aug 16 2009 11:43:35 GMT+0700 (ICT)
การสอนอ่าน
อ่าน 3227 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 4
Fri Feb 09 2007 15:47:55 GMT+0700 (ICT)