แนวโน้วการจัดการศึกษาไทยในอนาคต

ทิศทางแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย ในอนาคต


ยุคแห่งการพัฒนาการศึกษา
                ๑.ยุคบุพกาล
                ๒.ยุคเกษตรกรรม
                ๓.ยุคอุตสาหกรรม
                ๔.ยุคข้อมูลข่าวสาร
                ๕.ยุคเศรษฐกิจความรู้

ความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษา
                “โลกสลายกำแพงความเป็นรัฐชาติ ที่ย่อยยิ่ง แต่มองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่ต้องพัฒนากันมากยิ่งขึ้น” มหาอำนาจทางเศรษฐกิจกำลังขับเคี่ยวกันอย่างหนัก
                อนาคตคนไทยจะต้องพูดให้ได้อย่างน้อย ๓ ภาษา ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในภูมิภาคอาเซี่ยนจะเป็นหนึ่งเดียว ประเทศไทยคือทำเลทองที่เวียดนาม จีน ต้องการจะมาครอบครองเป็นเจ้าเศรษฐกิจ คนขับแท็กซี่ต้องพูดภาษาอังกฤษได้

คนในยุคต่อไปจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
                ๑.เป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค(Productive Human)

                ๒.มีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์(Spiritual Human) มีจิตเกื้อหนุนคนอื่น ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า
                ๓.มีจิตสาธารณะ(Social and Moral Human) สังคมทุกวันนี้พ่อแม่ไม่นิยมให้ลูกทำงานช่วยส่วนรวม มาโรงงเรียนไม่ให้เก็บขยะ บอกให้มาเรียนหนังสือไม่ให้มาทำงาน เด็กไม่ถูกฝึกให้มีจิตสาธารณะ
                ๔.มีความคิดสร้างสรรค์(Creative Human) คิดต่อยอด คิดนอกกรอบเพื่อพัฒนา
                ๕.มีความเฉลียวฉลาด(Intelligent Human) แต่ไม่ฉลาดแกมโกง หรือ เอาเปรียบคนอื่นๆ รู้จักกาลเทศะ
                ๖.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้(Unfinished Human)ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตามหลักสูตรจึงไม่เพียงพอสำหรับเด็กแล้ว

สมรรถนะของคนในโลกยุคต่อไป
                ๑.มีความสามารถทางคณิตศาสตร์(Mathematic Literacy)

                ๒.มีความสารถด้านวิทยาศาสตร์ (Science Literacy)
                ๓.มีความสามารถในการอ่าน(Reading Literacy)
                ๔.มีความสามารถในการแก้ปัญหา(Problem Solving)

คุณลักษณะของครูในอนาคต
                ๑.ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา(Knowledge)
                ๒.เป็นนักคิดนักออกแบบการเรียนรู้(Thinking)
                ๓.เป็นผู้นำในการเรียนรู้(Leader)
                ๔.เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณและคุณธรรม (Ethics)


ที่มา รศ.ประวิต  อราวรรณ์ บรรยายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การอบรมครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑  ณ โรงแรมกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
                                            วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 463505
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 11  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ธรรมทิพย์
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 20:42:44 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย
  • รู้สึกเป็นห่วงประเทศไทย  อนาคตเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหากคนไทยไม่พร้อมเราจะเสียเปรียบทุกด้าน  เด็กไทยอาจอยู่แต่ในครัวล้างชามเด็กพม่าอาจอยู่
    หน้าร้านเป็นพนักงานต้อนรับ   ตอนนี้ทราบข่าวว่าพม่าจ้างคนไทยเลี้ยงลูกแล้วค่ะ
  • ทั้งครูทั้งเด็กคงต้องตื่นตัว และปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน  อย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษ
    เลยค่ะ  แม้แต่ภาษาไทยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ?
บีเวอร์
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 21:51:39 GMT+0700 (ICT)

สมรรถนะของคนในโลกยุคต่อไป

คุณลักษณะของครูในอนาคต

...

ปัจจุบัน ก็น่าจะมีคุณสมบัติดังที่ว่า นะครับ

krusorn
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 22:20:34 GMT+0700 (ICT)

น่าเป็นห่วงเด็กรุ่นหลังจริงๆ  ยิ่งผู้ปกครอง(บางคน)ปลูกฝังความเห็นแก่ตัว

ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแต่กอบโกยและไขว่คว้าหาแต่วัตถุ

ขาดความรักและจริงใจ  กลัวคนต่างชาติจะเข้ามายึดครองจริงๆ

 

แดง
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 22:31:10 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

เด็กๆเหมือนผ้าขาว นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูที่รร. ก็เป็นแบบอย่างที่จะสอนให้เด็กทำดี ซึ่ง อาจารย์ก็กำลังทำอยู๋ เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ โครงการนะคะ

จิตสาธารณะ...พี่ครูคิม ก็สอนไว้ดีมากนะคะ พี่ครูเตือนทีทอยู่อุดร ก็มีแนวทางในการสอนเด็กดีมากๆขอชื่นชมครูเก่ง ครูดีในดวงใจ...

แดง
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 22:31:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

เด็กๆเหมือนผ้าขาว นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูที่รร. ก็เป็นแบบอย่างที่จะสอนให้เด็กทำดี ซึ่ง อาจารย์ก็กำลังทำอยู๋ เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ โครงการนะคะ

จิตสาธารณะ...พี่ครูคิม ก็สอนไว้ดีมากนะคะ พี่ครูเตือนทีทอยู่อุดร ก็มีแนวทางในการสอนเด็กดีมากๆขอชื่นชมครูเก่ง ครูดีในดวงใจ...

แดง
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 22:32:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

เด็กๆเหมือนผ้าขาว นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูที่รร. ก็เป็นแบบอย่างที่จะสอนให้เด็กทำดี ซึ่ง อาจารย์ก็กำลังทำอยู๋ เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ โครงการนะคะ

จิตสาธารณะ...พี่ครูคิม ก็สอนไว้ดีมากนะคะ พี่ครูเตือนทีทอยู่อุดร ก็มีแนวทางในการสอนเด็กดีมากๆขอชื่นชมครูเก่ง ครูดีในดวงใจ...

แดง
เขียนเมื่อ Sun Oct 02 2011 22:32:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

เด็กๆเหมือนผ้าขาว นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูที่รร. ก็เป็นแบบอย่างที่จะสอนให้เด็กทำดี ซึ่ง อาจารย์ก็กำลังทำอยู๋ เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ โครงการนะคะ

จิตสาธารณะ...พี่ครูคิม ก็สอนไว้ดีมากนะคะ พี่ครูเตือนทีทอยู่อุดร ก็มีแนวทางในการสอนเด็กดีมากๆขอชื่นชมครูเก่ง ครูดีในดวงใจ...

 

พระมหาแล อาสโย ขำสุข
เขียนเมื่อ Sun Oct 09 2011 18:35:24 GMT+0700 (ICT)

เจริญพรผอ.พรชัย

เมื่อช่วงเข้าพรรษาใหม่ๆได้กลับไปที่หนองบัวบ้านเกิด ไปร่วมงานประชุมเครือข่ายครูของจังหวัดนครสวรรค์

กลางคืนไปพักค้างที่วัดในตลาดวัดนี้เคยจำพรรษาเมื่อบวชใหม่ๆ(๒๕๒๓) ได้พบพระบวชใหม่ ซึ่งเป็นคนหนองบัวเรียนจบปริญญาโท นี่อีกไม่กี่วันออกพรรษาแล้ว ท่านก็จะลาสิกขากสึกไปเรียนต่อปริญญาเอกที่กรุงเทพฯ

ท่านเกิดและเติบโตในหนองบัว แต่จากบ้านไปเรียนในเมืองหลวงแต่เด็กๆ กลับมากอีกทีก็จบป.โท และบวชให้พ่อแม่ บวชแล้วพระผู้ใหญ่ในวัดพาออกไปสำรวจชุมชนรอบๆวัดใกล้ๆบ้านท่านนั่นแหละ

ท่านเล่าให้อาตามฟังในวันนั้นว่า เกิดมามีอายุเกือบจะสามสิบปีแล้ว ไม่เคยรู้มาก่อนว่าชุมชนบ้านตัวเอง มีบ้านเรือน ชุมชนใหญ่โต รู้สึกแปลกตาแปลกใจมากเหลือกำลัง

เหมือนไปรู้ไปเห็นอีกโลกหนึ่งเลย นึกไม่ออกว่าสภาพชุมชนบ้านตัวเองมีอะไรบ้าง ท่านบอกว่าตื่นเต้นมากจริงๆ

นั่งฟังท่านเล่าถึงบ้านตัวเองแล้ว มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากๆ ท่านเป็นลูกคนมีฐานะดีในอำเภอ ท่านได้เปรียบคนในอำเภอเดียวกันอีกกว่า๖-๗ หมื่อนคน

อันที่จริงท่านควรจะมีโอกาสดีที่สุดก็ว่าได้ ที่จะเป็นผู้รู้เรื่องราวตัวเอง บ้านตัวเอง ชุมชนของตัว นี่เป็นอันว่าจุดดีของท่าน ก็กลายเป็นจุดด้อยไปเสียแล้ว

ดีที่ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา แล้วโอกาสดีที่ได้กลับมาบ้านแล้วได้บวชระยะยาว(๑พรรษา)

นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในพบเห็นได้โดยทั่วไปหรือเปล่า ที่พ่อแม่ไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแค่ให้ลูกได้เรียนหนังสือมากๆเรียนสูงๆโดยลืมคิดเรื่องฐานชีวิตของบุตรตนว่าควรจะเรียนรู้อะไรบ้าง

ยิ่งช่วงหลังมานี้ พ่อแม่ยิ่งพาลูกออกไปจากถิ่นเกิดไกลไปเรื่อยๆ บางทีไปไกลจนกลับบ้านไม่ถูกเลยก็มี เหตุอย่างนี้หรือเปล่า จึงทำให้เกิดโครงการสำนึกรักถิ่นเกิด สำนึกรักท้องถิ่นกันอย่างมากมายในเวลานี้(ชวนลูกหลานกลับบ้านว่างั้นเถอะ)

มนัสดา
เขียนเมื่อ Mon Oct 10 2011 15:45:29 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะท่านผอ.

Ico64

  • ขอให้การศึกษาของไทยรุดหน้าในทางที่ดีขึ้นนะคะ คุณยายเป็นคนโบราณไม่เข้าใจรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันค่ะ รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ถูกเยอะมากค่ะ
พรชัย
เขียนเมื่อ Sat Oct 15 2011 09:34:13 GMT+0700 (ICT)

นมัสการพระคุณท่าน

พระธมมปิฎก ท่านบอกวิกฤติการศึกษาไทย ดึงคนออกจากท้องถิ่นตนเอง น่าจะใช่ครับ การศึกษาไทยไม่สามารถมารับใช้บ้านเกิดได้สักเท่าใด

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Sun Oct 16 2011 19:18:44 GMT+0700 (ICT)

น้ำท่วมมั้ยครับท่าน ผอ. คิดถึงน่ะท่าน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า